Disclaimer


TEKSTEN – BEELDEN
De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. MIRCON levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. MIRCON behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MIRCON. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. Het Belgisch recht is van toepassing.

Copyright © 2022 MIRCON® - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Design by wITso